Mgr. Jitka Baťková

- vedoucí a univerzitní referentka projektů OP ve VaV

E-mail: 

Telefon: +420 224 491 557 l. 557, +420 606 215 938

Místnost: 321
Mgr. Jitka Baťková vystudovala obor Andragogika – vzdělávání dospělých, personalistika. V oblasti operačních programů se pohybuje již od roku 2008. Pracovala v projektech Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) jako metodička DVPP. V rámci OP VK od roku 2010 úzce spolupracovala s ŘO a na pozici hlavní garantky NIDV (v rámci tzv. šablon pro školy) ve všech krajích ČR vedla tým lektorů, který vzdělával ředitele škol v problematice přípravy a realizace projektů s jednotkovými náklady a zároveň jim poskytoval metodickou podporu. V roce 2011 nastoupila na ŘO OP VK jako garantka výzev pro oblast podpory Další vzdělávání pedagogických pracovníků a EU peníze školám/EU peníze středním školám. Od roku 2012 pak působila na Odboru řízení OP VK jako vedoucí oddělení věcného řízení a evaluací. Cenné zkušenosti získala na pozicích ředitelky odboru Přípravy OP VVV (od roku 2014) a ředitelky odboru Strategie a řízení OP VVV (od roku 2015) na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V systémovém projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v území (SRP) řídila od roku 2016 krajská Centra podpory; nyní zde působí jako odborná pracovnice pro metodickou podporu Místních akčních plánů a tzv. šablon. V letech 2015 – 2017 se podílela na přípravě žádostí o podporu v segmentu IT infrastruktury státní správy (IROP) a vysokoškolského vzdělávání a výzkumu (OP VVV).


Mgr. Jitka Baťková je spoluautorkou řady metodických a podpůrných materiálů vydávaných projektem SRP (např. Inspiromaty, Analytická zpráva o fondech a nadacích), podílí se na zpracování metodických materiálů pro místní akční plánování (Postupy MAP) apod. Současně se od roku 2014 věnuje personálním a procesním auditům. Nedílnou součástí jejího profesního zaměření je lektorská činnost.


Volný čas tráví na horách (lyžování, turistika), na vodě (plavání, kanoistika), na zahradě a s hudbou.


Odbor projektové podpory vede od dubna 2018. Podílela se na přípravě úspěšných žádostí o podporu ESF pro VŠ II na UK, ERDF pro VŠ II na UK, Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK a Grantová schémata na UK.


Poslední změna: 4. září 2020 10:35 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám