Ing. Pavel Valenta, MBA.

E-mail:

Telefon: +420 778 487 681

Místnost: 309Ing. Pavel Valenta vystudoval obor Veřejná ekonomika a správa na Univerzitě Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, studijní program hospodářská politika a správa. Řízení projektů financovaných z EU a dalších veřejných zdrojů se věnuje již od roku 2014. Řídil projekty z programů OP LZZ, OPZ, OP Praha – pól růstu ČR a další. Na MPSV aktivně spolupracoval na vytvoření a implementaci „Jednotného systému řízení bezpečnosti v resortu MPSV“. Dále se spolu s realizačním týmem projektu SOVZ podílel na osvětové činnosti sociálně odpovědného veřejného zadávání v ČR. Má zkušenosti s vedením projektů zaměřených na vznik a provoz dětských skupin.


Ve svém volném čase se věnuje včelaření, cestování, chovu zvířat a sportu.Na našem odboru pracuje jako hlavní garant grantového schématu v projektu „Zvyšování kvality interních grantových schémat na UK“.
Poslední změna: 5. duben 2022 10:14 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám