Programové období 2014-2020

Veškeré informace k programovému období 2014 - 2020, včetně informací k jednotlivým operačním programům jsou k dispozici zde:

Strukturální fondy - Programové období 2014 - 2020.Univerzita Karlova realizuje jako příjemce v rámci ESI fondů 121 projektů v celkové finanční alokaci 8 169 mil Kč. Z toho ve 20 projektech figuruje Univerzita Karlova jako partner s finančním podílem 232 mil. Kč. Nejvíce projektů je realizováno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).Programový dokument Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a veškeré další informace včetně uzavřených a vyhlášených výzev jsou k dispozici zde:

Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníPřehled projektů realizovaných na Univerzitě Karlově dle jednotlivých operačních programů


Přehled projektů realizovaných na Univerzitě Karlově v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (k 30-04-2020)


Přehled projektů realizovaných na Univerzitě Karlově v rámci ostatních operačních programů


Přehled realizovaných projektů, kde je Univerzita Karlova v roli partnera


Poslední změna: 11. červen 2020 16:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám