Celouniverzitní projekty OP JAKPodpora Rozvoje Učitelských Kompetencí (PRoUK)

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_019/0008385

Operační program: Jan Amos Komenský

Celkové projektové náklady: 62 045 759,52 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 4. 2024

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2027

Kontaktní osoba: Bc. Kamila Ševčíková

E-mail:


Hlavním cílem projektu je posílení provázanosti, komplexnosti a kompetenčního pojetí v počáteční přípravě budoucích učitelů/učitelek na UK a vytvoření podmínek pro jejich kvalitnější přípravu a koncepční proměnu jejich přípravného vzdělávání. Prostřednictvím klíčových aktivit projekt podpoří implementaci Reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na

Univerzitě Karlově

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

Operační program: Jan Amos Komenský

Celkové projektové náklady: 655 159 805,09 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 10. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31.12.2026

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Čemus

E-mail:


Hlavním cílem projektu je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů (dále jen DSP) na UK. V tomto projektu je zapojeno všech 17 fakult a Ústřední knihovna. Klíčové aktivity projektu naplňují všechny aktivity výzvy: řízení projektu, zajištění vybavení pro potřeby DSP, rozvoj infrastrukturního zázemí DSP (rekonstrukce) a jsou v souladu s klíčovými okruhy SZ UK 2021+: I. Nejlepší lidé dělají nejlepší univerzitu a V. Jednota v rozmanitosti. Výstupy bude využívat 13 000 studentů UK.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


MSCA Fellowships CZ - UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_010/0002902

Operační program: Jan Amos Komenský

Celkové projektové náklady: 28 068 680 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 4. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2026

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Ondrusová

E-mail:


Hlavním cílem projektu je posílení internacionalizace výzkumného prostředí a rozvoj lidských zdrojů na Univerzitě Karlově prostřednictvím podpory příjezdů a výjezdů výzkumných pracovníků. Mobility budou realizovány na základě kvalitních projektů Marie Sklodowska-Curie Actions typu fellowship, které byly odsouhlaseny Evropskou komisí a dostaly se na tzv. seznam no money projektů. Projekt reaguje na nedostatek finančních prostředků v programu Horizont 2020 a Horizont Evropa, neboť podporuje vysoce kvalitní projekty výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy, které byly v předchozích letech předloženy do výzev MSCA H2020/HE, byly Evropskou komisí kladně hodnoceny (dosáhly více než 70% bodů), ale nebyly z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tak na tzv. seznam no money projektů. Podpora jednotlivých MSCA projektů typu fellowship a dílčích mobilit českých i zahraničních výzkumných pracovníků, které jsou navrženy v rámci projektu, řeší potřebný transfer znalostí a zkušeností v rámci různých vědeckých oborů a specializací. Zároveň bude vytvářen a rozvíjen prostor pro budoucí mezinárodní spolupráci a další kariérní rozvoj jednotlivých výzkumníků.


V projektu bude realizováno 6 příjezdových aktivit a 1 aktivita s kombinovaným výjezdem a příjezdem. Do projektu jsou zapojeny 1. lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta UK.Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

MSCA Fellowships CZ – UK2

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_010/0008115

Operační program: Jan Amos Komenský

Celkové projektové náklady: 40 557 600 Kč

Datum zahájení realizace: 1. 11. 2023

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2027

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Ondrusová

E-mail: lenka.ondrusova@ruk.cuni.cz


Hlavním cílem projektu je posílení internacionalizace výzkumného prostředí a rozvoj lidských zdrojů na Univerzitě Karlově prostřednictvím podpory příjezdů a výjezdů výzkumných pracovníků. Mobility budou realizovány na základě kvalitních projektů Marie Sklodowska-Curie Actions typu fellowship, které byly odsouhlaseny Evropskou komisí a dostaly se na tzv. seznam no money projektů.

Projekt reaguje na nedostatek finančních prostředků v programu Horizont Evropa, neboť podporuje vysoce kvalitní projekty výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy, které byly v předchozích letech předloženy do výzev MSCA HE, byly Evropskou komisí kladně hodnoceny (dosáhly více než 70% bodů), ale nebyly z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tak na tzv. seznam no money projektů. Podpora jednotlivých MSCA projektů typu fellowship a dílčích mobilit českých i zahraničních výzkumných pracovníků, které jsou navrženy v rámci projektu, řeší potřebný transfer znalostí a zkušeností v rámci různých vědeckých oborů a specializací. Zároveň bude vytvářen a rozvíjen prostor pro budoucí mezinárodní spolupráci a další kariérní rozvoj jednotlivých výzkumníků.

V projektu bude realizováno 6 příjezdových aktivit a 4 výjezdové aktivity. Do projektu jsou zapojeny Právnická fakulta, Fakulta sociálních věd, Filozofická fakulta, Katolická teologická fakulta, 1. lékařská fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Poslední změna: 3. duben 2024 13:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám