Tým OPP


Mgr. Jitka Baťková, MBA

Vedoucí odboru projektové podpory

➤Vedoucí a univerzitní referentka projektů OP v GAP a PAS, členka Komise pro investiční rozvoj a dislokace


Telefon: +420 606 215 938

E-mail:


více


Lenka Boušková

Asistentka odboru

Telefon: +420 224 491 551, +420 605 954 580

E-mail:


víceProjektové oddělení I.


Ing. Ondřej Čemus

Vedoucí oddělení

➤Projektový/finanční manažer projektů ,,Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - MRR" a ,,ERDF pro VŠ II na UK - MRR"

➤Evaluátor projektu „Zvyšování kvality interních grantových schémat na UK“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935

➤Metodik pro přípravu infrastrukturních projektů


Telefon: +420 777 286 910

E-mail:


více


Mgr. Martin Neuman

Projektový/finanční manažer

➤celouniverzitní projekty


Telefon: +420 776 235 727

E-mail:


více


Ing. Lucie Geniková

Projektový/finanční manažer

➤celouniverzitní projekty


Telefon: +420 731 119 957

E-mail:


více


Mgr. Eliška Černá

Projektová/finanční manažerka

➤projekt ,,Grantová schémata na UK"


Telefon: +420 773 770 830

E-mail:


více


Ing. Monika Kubečková

Projektová/finanční manažerka

➤investiční projekty ,,ERDF pro VŠ II na UK, VRR a MRR"


Telefon: +420 770 123 998

E-mail:


více


Ing. Martina Strnadová

Projektová manažerka

➤projekt ,,Grantová schémata na UK"


Telefon: +420 775 932 881

E-mail:


více

Ing. Dana Tutková

Finanční manažerka

➤projekt ,,Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce"

➤projekt ,,ESF pro VŠ II na UK"


Telefon: +420 777 462 094

E-mail:


více


Bc. Kateřina Tutková

Koordinační a programový pracovník

➤projekt ,,Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce"

➤projekt ,,ESF pro VŠ II na UK"


Telefon: +420 778 965 637

E-mail:


více


Ing. Pavel Valenta, MBA.

Hlavní garant grantového schématu

➤projekt ,,Zvyšování kvality interních grantových schémat na UK''


Telefon: +420 778 487 681

E-mail:


více
Projektové oddělení II.


Ing. Ondřej Čemus

Vedoucí oddělení

➤Projektový/finanční manažer projektů ,,Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - MRR" a ,,ERDF pro VŠ II na UK - MRR"

➤Evaluátor projektu „Zvyšování kvality interních grantových schémat na UK“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935

➤Metodik pro přípravu infrastrukturních projektů


Telefon: +420 777 286 910

E-mail:


více


Ing. Zbyněk Čajka

Finanční manažer

➤projekt ,,Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK" a projektu ,,Transformace pro VŠ na UK"


Telefon: +420 604 223 025

E-mail:


více


Monika Frantová

Finanční manažerka

➤projekt „Transformace pro VŠ na UK"


Telefon: +420 608 070 607

E-mail:


více


Ing. Monika Keřková, MPA

Projektová manažerka

➤projekt ,,Transformace pro VŠ na UK"


Telefon: +420 771 274 563

E-mail:


více


Mgr. Vendula Majerová

Finanční manažerka

➤projekt ,,CEDMO NPO"


Telefon: +420 778 981 504

E-mail:


více


Mgr. Anna Malá

Projektová manažerka

➤projekt ,,Transformace pro VŠ na UK"


Telefon: +420 770 132 633

E-mail:


více


Mgr. Lenka Ondrusová

Projektový/finanční manažer

projekty:

➤,,Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy"

➤,,Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF"

➤,,Mobilita pracovníků UK MSCA-IF II"; ,,Mobilita pracovníků UK MSCA-IF III"

➤,,Mezinárodní mobility výzkumných, technických a akademických pracovníků na UK"


Telefon: +420 775 207 389

E-mail:


více


Ing. Vladimír Skořepa

Projektový/finanční manažer

projekty:

➤,,Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy"

➤,,Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF"

➤,,Mobilita pracovníků UK MSCA-IF II"; ,,Mobilita pracovníků UK MSCA-IF III"

➤,,Mezinárodní mobility výzkumných, technických a akademických pracovníků na UK"

➤Projektový manažer projektu ,,CEDMO NPO"


Telefon: +420 224 491 137, +420 770 119 764

E-mail:


více
Oddělení projektového řízení a metodiky


Ing. Vojtěch Malina

Vedoucí oddělení

Telefon: +420 725 005 630

E-mail:


více


Mgr. Denisa Kratochvílová

Metodik pro přípravu projektů

Telefon: +420 603 111 797

E-mail:


více


Ing. Alena Ivanová

Projektový a koordinační pracovník

➤agenda "PPSŘ", "CRP" a "příspěvků P" a Fondu F

➤Interní analytik ,,Zvyšování kvality interních grantových schémat na UK“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935


Telefon: +420 777 200 585

E-mail:


více


Mgr. Linda Fejtková

Finanční manažerka

➤Interní analytik ,,Zvyšování kvality interních grantových schémat na UK“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935


Telefon: +420 777 822 556

E-mail:


více


Bc. Markéta Foldynová

Metodik pro přípravu projektů

Telefon: +420 770 169 226

E-mail:


více


Ing. Dana Frnková

Metodik pro přípravu projektů - finanční část

Telefon: +420 777 462 322

E-mail:


více


Ing. Vanda Cholenská

Metodik rozpočtové a mzdové agendy

Telefon: +420 771 225 740

E-mail:


více


Ing. Antonín Králík, Dr. rer. nat.

Metodik/Patentový specialista

Telefon: +420 771 340 890

E-mail:


více


Mgr. Matěj Machů, Ph.D.

Metodik/specialista na ochranu DV

Telefon: +420 731 508 003

E-mail:


více


Mgr. Ing. Irena Velebilová

Metodik pro přípravu projektů – věcná část

➤Finanční/projektová manažerka projektu ,,Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK"


Telefon: +420 224 491 551, +420 771 126 423

E-mail:


vícePoslední změna: 4. prosinec 2023 10:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám