Tým OPP

Mgr. Jitka Baťková

- Vedoucí a univerzitní referentka projektů OP ve VaV


Aneta Cihlářová

- Asistentka odboru


Ing. Zbyněk Čajka

- Finanční manažer na projektu pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK


Ing. Ondřej Čemus

- Projektový/finanční manažer projektů "Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - MRR" a "ERDF pro VŠ II na UK - MRR".


Mgr. Eliška Černá

- Projektová/finanční manažerka projektu "Grantová schémata na UK"


Ing. Dana Frnková

- Projektová manažerka projektů "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" a "ESF pro VŠ II na UK".


Ing. Vanda Cholenská

- Metodik rozpočtové a mzdové agendy.


Mgr. Eva Kramperová

- Projektová manažerka projektů "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" a "ESF pro VŠ II na UK". Zástupkyně vedoucí OPP.


Ing. Monika Kubečková

- Projektová/finanční manažerka investičních projektů ERDF pro VŠ II na UK, VRR a MRR.


Mgr. Anna Malá

- Projektová a finanční manažerka projektu "Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV".


Ing. Lucie Marečková

- Finanční manažerka projektů "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" a "ESF pro VŠ II na UK".


Mgr. Štěpánka Gray Marková


Ing. Mário Pätoprstý, Ph.D.

- Projektový/finanční manažer projektu "Grantová schémata na UK"


Ing. Vladimír Skořepa

- Udržitelnost projektu Biocev. Projektový/finanční manažer projektů: "Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy"; "Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově, prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF"; "Mobilita pracovníků UK MSCA-IF II", "Mobilita pracovníků UK MSCA-IF III", "Mezinárodní mobility výzkumných, technických a akademických pracovníků na UK".


Ing. Nikola Syrová

- Projektový manažer - garant indikátorů v projektu ,,Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" a „ESF pro VŠ II na UK“.Ing. Dana Tutková

- Finanční manažerka projektů "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" a "ESF pro VŠ II na UK".


Kateřina Tutková

- Koordinační a programový pracovník projektů "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" a "ESF pro VŠ II na UK".


Ing. Pavel Valenta, MBA.

- Hlavní garant grantového schématu v projektu ''Zvyšování kvality interních grantových schémat na UK''.


Mgr. Ing. Irena Velebilová

- Finanční/projektová manažerka projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK".Poslední změna: 18. leden 2022 12:14 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám