• Národní plán obnovy (NPO)

Národní plán obnovy (NPO)


Národní plán obnovy (NPO) (https://www.planobnovycr.cz/) České republiky je postaven na šesti prioritách, a to na digitální transformaci, fyzické infrastruktuře a zelené tranzici, vzdělávání a trhu práce, institucích a regulaci a podpoře podnikání, výzkumu, vývoji a inovaci, zdraví a odolnosti obyvatel. Tyto priority jsou implementovány prostřednictvím 27 komponent. Prostředky na realizaci NPO budou České republice poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) a to v průběhu let 2021 – 2026.


Pro Univerzitu Karlovu jsou nejdůležitější dvě komponenty v pilířích 3. Vzdělávání a trh práce a 5. Výzkum, vývoj a inovace, které má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z pilíře 3. Vzdělávání a trh práce to je komponenta 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů. (tady by měly být ponechány odkazy tak, jak jsou)


V rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních vzdělávacích programů se jedná o reformy a investice:


3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v post-covidové obnově (Transformace VŠ)


3.2.4 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť (Kampusy)


V pilíři 5. Výzkum, vývoj a inovace se jedná o komponentu 5.1 Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES.Poslední změna: 27. únor 2023 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám