Velké výzkumné infrastruktury

Národní centrum lékařské genomiky (NCLG) je podpořeno z OP VVV především v rámci dvou projektů: Národní centrum lékařské genomiky - modernizace infrastruktury a výzkum genetické variability populace a Modernizace a rozšíření přístrojového vybavení Národního centra lékařské genomiky. Na tomto místě musíme zmínit, že součástí NCLG je také Laboratoř pro studium vzácných nemocí. Výsledky výzkumníků této laboratoře pod vedením profesora Stanislava Kmocha našly své praktické uplatnění v současné koronavirové pandemii. „Vedlejším“, ale skvělým výsledkem tak je univerzitní spin-off GeneSpector, který vznikl v srpnu 2020, samozřejmě za významné asistence týmu našeho Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP). Pokud chcete vědět o NCLG více, web stránky jsou zde: https://ncmg.cz


Český národní korpus (CNS) je podpořen z OP VVV v rámci dvou projektů: Jazyková variabilita v CNC a Rozšíření výpočetní kapacity infrastruktury CNC. O projektech najdete více informací zde: https://ucnk.ff.cuni.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/. Portál CNS je zde: https://www.korpus.cz/


LINDAT/CLARIAH-CZ vznikla sloučením velkých výzkumných infrastruktur LINDAT/CLARIN a DARIAH-CZ. V OP VVV je podpořena dvěma projekty: LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity (informace o projektu zde: https://ufal.mff.cuni.cz/grants/op-vvv-lindat) a LINDAT/CLARIAH-CZ - Rozšíření repozitáře, služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury (informace zde: https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/operacni-programy/projekty-op-vvv/prehled-projektu-v-po1). Web stránky výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ , kde najdete i výstupy druhého z projektů, jsou zde: https://lindat.cz/cs/


FERMILAB-CZ je velká výzkumná infrastruktura, která je podpořena v rámci OP VVV dvěma projekty:

Spolupráce na experimentech ve Fermilab a Spolupráce na experimentech ve Fermilab 2. Základní informace o projektech jsou zde: https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/operacni-programy/projekty-op-vvv/prehled-projektu-v-po1. Web stránky FERMILAB-CZ jsou zde: http://www.particle.cz/infrastructures/fermilab-cz/


Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha pro výzkum materiálů (SPL-MSB). SPL-MSB je podpořena také dvěma projekty z OP VVV: Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha pro výzkum materiálů a Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha pro výzkum materiálů II. Web stránky velké výzkumné infrastruktury najdete zde: https://nano.mff.cuni.cz/spl-msb-cz. V sekci granty (https://nano.mff.cuni.cz/spl-msb-cz/granty) jsou k dispozici informace o obou projektech.


Banka klinických vzorků (BBMRI-CZ). Velká výzkumná infrastruktura byla podpořena projektem BBMRI-CZ: Síť biobank - univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob (informace o již ukončeném projektu zde: https://www.lf1.cuni.cz/bbmri-cz-sit-biobank-univerzalni-platforma-k-vyzkumu-etiopatogeneze-chorob). Web stránky BBMRI-CZ najdete zde: https://www.bbmri.cz/.


RINGEN. Velká výzkumná infrastruktura byla podpořena projektem Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN (informace o již ukončeném projektu zde: https://rin-gen.cz/cz/projekty/ukoncene/modernizace-vyzkumne-infrastruktury-ringen-2017-2020). Web stránky RINGEN najdete zde: https://rin-gen.cz/cz/vyzkumna-infrastruktura/co-je-ringen-2.


Poslední změna: 4. květen 2022 13:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám