Mgr. Eva Kramperová

E-mail:

Telefon: +420 778 474 107

Místnost: 318

Mgr. Eva Kramperová vystudovala obor Biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V oblasti kontroly, přípravy a realizace projektů financovaných z EU fondů se pohybuje od roku 2009 – má tak maximálně všestranný a objektivní náhled na problematiku z různých stran; našemu týmu navíc zprostředkovává unikátní znalost interních postupů poskytovatelů dotace.


Během realizace projektů zastávala role projektové manažerky, kontrolorky na straně poskytovatelů dotace a konzultantky v poradenských společnostech i projektové manažerky na straně žadatele/příjemce dotace; působila na několika řídicích orgánech – konkrétně na OP VK (MŠMT), OP TP (MMR), OP VaVpI (MŠMT) a OP VVV (MŠMT). V rámci OP TP realizovala kontroly na místě, kontrolovala zadávání veřejných zakázek a koordinovala oblast auditů a nesrovnalostí. V OP VaVpI měla na starosti administrativní kontrolu monitorovacích zpráv běžných projektů vč. kontroly zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Posléze uzavírala věcnou stránku realizace dvou tzv. velkých projektů s rozpočtem nad 50 mil. EUR – BIOCEVu a SUSENu. Zaštiťovala přípravu podkladů k věcné části fázování projektu SUSEN mezi OP VaVpI a OP VVV, což obnášelo spolupráci s MF, MMR, poradenskou společností JASPERS a Evropskou komisí. Dále se podílela na zpracování projektových žádostí a zajištění administrace několika projektů NNO, VVŠ a státní správy z operačních programů OP IOP, OP VK a OP VaVpI.


Ve svém volném čase ráda zahradničí, chodí na procházky se psem a příležitostně se věnuje makrofotografii.


Na našem odboru pracuje již od roku 2017. Vede tým projektu ,,ESF pro VŠ II na UK" (zde se podílela na jeho úspěšné přípravě) a působí na něm jako hlavní projektová manažerka.

Dále zastupuje vedoucí odboru a působí jako metodik pro přípravu projektů - věcná část.
Poslední změna: 1. září 2022 14:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám