Mgr. Eva Kramperová

E-mail:

Telefon: +420 224 491 139, +420 778 474 107

Místnost: 320

Mgr. Eva Kramperová vystudovala obor Biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V oblasti kontroly, přípravy a realizace projektů financovaných z EU fondů se pohybuje od roku 2009 – má tak maximálně všestranný a objektivní náhled na problematiku z různých stran; našemu týmu navíc zprostředkovává unikátní znalost interních postupů poskytovatelů dotace.


Během realizace projektů zastávala role projektové manažerky, kontrolorky na straně poskytovatelů dotace a konzultantky v poradenských společnostech i projektové manažerky na straně žadatele/příjemce dotace; působila na několika řídicích orgánech – konkrétně na OP VK (MŠMT), OP TP (MMR), OP VaVpI (MŠMT) a OP VVV (MŠMT). V rámci OP TP realizovala kontroly na místě, kontrolovala zadávání veřejných zakázek a koordinovala oblast auditů a nesrovnalostí. V OP VaVpI měla na starosti administrativní kontrolu monitorovacích zpráv běžných projektů vč. kontroly zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Posléze uzavírala věcnou stránku realizace dvou tzv. velkých projektů s rozpočtem nad 50 mil. EUR – BIOCEVu a SUSENu. Zaštiťovala přípravu podkladů k věcné části fázování projektu SUSEN mezi OP VaVpI a OP VVV, což obnášelo spolupráci s MF, MMR, poradenskou společností JASPERS a Evropskou komisí. Dále se podílela na zpracování projektových žádostí a zajištění administrace několika projektů NNO, VVŠ a státní správy z operačních programů OP IOP, OP VK a OP VaVpI.


Ve svém volném čase ráda zahradničí, chodí na procházky se psem a příležitostně se věnuje makrofotografii.


Na našem odboru pracuje již od roku 2017. Vede tým celouniverzitního ESF projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a od roku 2020 také projektu ESF pro VŠ II na UK (zde se podílela na jeho úspěšné přípravě). Zároveň působí na pozici hlavní projektové manažerky pro oba projekty. Zastupuje vedoucí odboru.Poslední změna: 29. červenec 2020 14:36 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám