Ing. Nikola Syrová

E-mail:

Telefon: +420 728 924 055

Místnost: 318Ing. Nikola Syrová vystudovala obor Technika a technologie v dopravě a spojích na Českém vysokém učení technickém v Praze, fakulta dopravní. Řízení projektů financovaných z EU a dalších veřejných zdrojů se věnuje již od roku 2015. Zkušenosti z projektů má zejména z programů OP LZZ, OPZ, IROP a další. Na MPSV pracovala jako projektový manažer na projektu věnovaný problematice nerovného odměňování ,,Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování" neboli 22% K rovnosti a také na projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Mimo jiné má také zkušenosti s vedením projektu na vytvoření a implementaci „Jednotného systému řízení bezpečnosti v resortu MPSV“.


Ve svém volném čase se věnuje cestování, sportu a četbě knih.


Na našem odboru pracuje jako projektový manažer - garant indikátorů v projektu ,,Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce" a „ESF pro VŠ II na UK“.Poslední změna: 5. duben 2022 10:15 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám