Transformace VŠ


MŠMT vyhlásilo dne 14. 12. 2021 Výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024. Univerzita Karlova dne 30.3. 2022 podala v rámci této výzvy projektovou žádost Transformace pro VŠ na UK. Projekt prošel úspěšně hodnocením v celkové alokaci 349 074 057,01 Kč bez DPH. Aktivity projektu naplňují všechny specifické cíle vyhlášené výzvy. Jedná se o celouniverzitní projekt, ve kterém je do realizace věcných aktivit zapojeno celkem 14 fakult (KTF, HTF, PF, 1. LF, 2. LF, LFP, LFHK, FaF, FF, PřF, FSV, FTVS, FHS, MFF, 3.LF) a dále Ústřední knihovna UK, Ústav výpočetní techniky a Ústav jazykové a odborné přípravy. Realizace projektu byla zahájena již v lednu 2022.Poslední změna: 7. únor 2023 13:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám