Transformace VŠ

MŠMT vyhlásilo dne 14. 12. 2021 Výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024. Univerzita Karlova dne 30.3. 2022 podala v rámci této výzvy projektovou žádost Transformace pro VŠ na UK s celkovým rozpočtem ve výši 385 mil. Kč bez DPH. Aktivity předloženého projektu naplňují všechny specifické cíle vyhlášené výzvy. Předložený projekt je celouniverzitní a do realizace věcných aktivit bude zapojena Ústřední knihovna UK, Ústav výpočetní techniky UK a také bude zapojeno celkem 15 fakult (KTF, HTF, PF, 1. LF, 2. LF, LFP, LFHK, FaF, FF, PřF, FSV, FTVS, FHS, MFF, 3.LF) a Ústav jazykové a odborné přípravy.

Poslední změna: 4. květen 2022 13:44 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám