Green Deal


Zelené dovednosti na UK


Cílem aktivit projektu je revize stávajících studijních programů s cílem zařadit do nich témata zelené transformace a vznik nových studijních programů a kurzů celoživotního vzdělávání, jejichž absolventi budou vybaveni znalostmi zeleného vzdělávání a tím kvalifikovanou pracovní silou v dynamicky se rozvíjejících oborech souvisejících s ekologickou transformací.

Podporované aktivity projektu jsou:


  • tvorba nově akreditovaných studijních programů (bakalářský, magisterský, doktorský studijní program) včetně profesně zaměřených studijních programů;

  • tvorba nových/inovovaných předmětů ve stávajících studijních programech;

  • tvorba nových kurzů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání, kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností (upskilling) a rekvalifikace (reskilling);

  • vytváření strategií udržitelnosti a zelené transformace na vysokých školách, realizace opatření na podporu udržitelnosti;

  • navazování strategických partnerství v rámci vědecko-výzkumné spolupráce, spolupráce s aplikační sférou, státní a veřejnou sférou, vzdělávacími institucemi, výzkumnými organizacemi apod.


Realizovaný projekt je celouniverzitní a do realizace je zapojeno celkem 8 fakult (FaF, FHS, FSV, FTVS, HTF, MFF, PF, PřF,) a 1 součást rektorátu (UK Point).


Poslední změna: 23. květen 2024 10:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám