CEDMO NPO


V rámci komponenty NPO 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dne 12. 5. 2022 výzvu s název Central European Digital Media Observatory. Cílem výzvy je vytvoření prostředí, které umožní komplementární rozšíření a prodloužení aktivit Středoevropského střediska pro sledování digitálních médií (Central European Digital Media Observatory, dále jen „CEDMO“), jež byly započaty v rámci veřejných zdrojů z The Connecting Europe Facility (CEF) in Telecom (dále jen „CEF TELECOM“), a které jsou prostředkem pro realizaci akčního plánu boje proti informačním poruchám (např. misinformacím, dezinformacím atd.). Uvedené rozšíření aktivit CEDMO bude směřovat do aspektů, které formou přidané hodnoty budou mít další přínos zejména pro ČR. Výsledkem aktivit CEDMO bude identifikace jednotlivých typů informačních poruch, typologie, interpretace jejich závadnosti, ozdrojování, reakce na ně, rozvoj žurnalistiky ověřování faktů (fact-checking journalism) atd. K tomu budou využívány účinné nástroje pro ověřování faktů na bázi umělé inteligence (včetně fenoménu deep fakes). Takto získané výsledky bude využívat rozsáhlá síť vládních či nevládních organizací, mediálních domů, ale i všechny ostatní subjekty konající ekonomickou činnost. Cílem je zvyšovat mediální gramotnost společnosti a orientaci v problematice misinformací, dezinformací, hoaxů, clikbait apod. Profitujícími cílovými skupinami jsou novinářská obec, veřejná správa, vzdělávací systém na všech jeho úrovních, ale i široká veřejnost.


Univerzita Karlova předložila do výše uvedené výzvy projekt s názvem „Podpora na zvýšení dopadu, inovací a udržitelnosti CEDMO v ČR“ (zkráceně CEDMO NPO, reg. č. 1.4 CEDMO 1 - Z220312000000). UK je v projektu zastoupena Fakultou sociálních věd. Dalšími partnery s finančním příspěvkem jsou ČVUT a společnost Demagog.cz, z.s. Projekt koordinuje Odbor projektové podpory RUK. Obsah projektu de facto kopíruje výše uvedený cíl výzvy, tj. komplementární rozšíření a prodloužení aktivit CEDMO. Celkový rozpočet projektu je 45 552 760 Kč, z čehož 43 000 000 Kč tvoří způsobilé výdaje a 2 552 760 Kč představuje DPH, která je v projektu nezpůsobilým výdajem.Poslední změna: 24. říjen 2022 13:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám