• Projekty ESIF
  • Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy (SPR)

Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy (SPR)

Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy (SPR) byl vypracován na základě požadavků uvedených v Programovém dokumentu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jako základní poklad pro odůvodnění projektových žádostí předkládaných do jednotlivých výzev OP VVV pro programové období 2014 – 2020 identifikuje styčné body mezi strategickými dokumenty UK a OP VVV. SPR byl schválen na zasedání Akademického senátu UK dne 22. ledna 2016, poslední aktualizovaná verze byla schválena dne 5. 4. 2019.


Pro zpracování SPR UK je využíván portál SPR UK zde: https://spr.cuni.cz/


Přístupy do portálu jsou k dispozici na každé fakultě/součásti.


SPR UK je využíván také pro zpracování pasportizačních tabulek pro OP VVV a dále jako nástroj pro eliminaci duplicit mezi projekty OP VVV a projekty, realizovanými v rámci jiných dotačních zdrojů (především Institucionální plán UK).Poslední změna: 23. únor 2022 09:56 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám