Fond F 2022


V roce 2022 byly na Univerzitě Karlově realizovány tři projekty v rámci Podnětů Fondu F. V podnětech byli podpořeni běloruští a ukrajinstší studenti, jimž bylo studium na vysoké škole v Bělorusku nebo na Ukrajině znemožněno, nebo studenti obávající se za současné situace ve studiu v Bělorusku či na Ukrajině pokračovat. Podpora byla zaměřena na studenty v bakalářských magisterských i doktorských studijních programech.


1. Podnět k předkládánížádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporustudia ukrajinských studentů v roce 2022


Do podnětu byly podány dvě žádosti dle termínů a podmínek stanovených MŠMT. Období realizace bylo březen - prosinec 2022 a byly zapojeny téměř všechny fakulty UK. Od března do září se jednalo o podporu krátkodobých mobilit. Od října pak o podporu krátkodobých mobilit i diplomových mobilit studentů z Ukrajiny, včetně studentů, kteří byli na krátkodobé mobility přijati po termínu 15.5.2022 (zapsaní v SIMS). Celkově tak bylo podpořeno 231 studentů na diplomové mobilitě a 341 studentů na krátkodobých studijních pobytech.

Přidělená výše podpory za obě žádosti byla 35.367.500,- Kč a byla beze zbytku vyplacena na stipendia pro studenty.


2. Podnět k předkládánížádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia běloruských studentů v roce 2022, v rámci akademického roku 2021/2022.


Podpora z tohoto podnětu navazovala na podněty z let 2020 a 2021. Období realizace bylo leden - září 2022. Za UK se do podnětu zapojilo 9 fakult (2.LF, 3.LF, FaF, FF, FHS, FSV, LFHK, MFF, PřF). Bohužel v průběhu realizace zanechalo několik studentů studia a nebylo jim tak stipendium vypalceno. Bylo podpořeno 36 studetnů na na diplomové mobilitě a 1 student na krátkodobém studijním pobytu. Ukončení studia bylo jediným problémem projektu.

Celková výše přidělené podpory byla 5.422.500,- Kč. Neyužité prostředky byly využity v navazující žádosti pro akademický rok 2022/2023.3. Podnět k předkládánížádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia běloruských studentův roce 2022, v rámci akademického roku 2022/2023.


Žádost do tohoto podnětu navazovala na podnět předchozí. Zapojilo se 9 stejných fakult. V průběhu realizace všichni studenti pokračovali ve studiu a všem bylo stipendium řádně vyplaceno. Na diplomové mobilitě bylo podpořeno 44 studentů. Celková výše přidělené podpory byla 825.000,- Kč.
Poslední změna: 17. březen 2023 13:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám