Fond F 2019

V roce 2019 byly na Univerzitě Karlově realizovány projekty v rámci dvou Podnětů Fondu F.


1. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu F na podporu studijních programů, zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků na rok 2019.


Filozofická fakulta realizovala projekt „Inovace malých strategicky významných oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy“. Výše příspěvku byla 4 500 tis. Kč.2. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu F na podporu malých, strategicky významných oborů.


Filozofická fakulta realizovala projekt „Podpora rozvoje studijních programů pregraduální přípravy pedagogických pracovníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy“. Výše příspěvku byla 983 tis. Kč.


Fakulta tělesné výchovy a sportu realizovala projekt „Podpora studijních programů zaměřených na přípravu budoucích učitelů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy“. Výše příspěvku byla 1 866 tis. Kč.


Husitská teologická fakulta realizovala projekt „Rozvoj výchovně-vzdělávacích kompetencí studentů učitelství se zaměřením na úspěšný přechod k výkonu pedagogické profese III“. Výše příspěvku byla 521 tis. Kč.


Matematicko-fyzikální fakulta realizovala projekt „Podpora přípravy budoucích učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK“. Výše příspěvku byla 276 tis. Kč.


Pedagogická fakulta realizovala projekt „Podpora inovací v přípravě studia pedagogických pracovníků na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2019“. Výše příspěvku byla 9 374 tis. Kč.


Přírodovědecká fakulta realizovala projekt „Podpora zkvalitnění přípravy učitelů přírodovědných předmětů na PřF UK prostřednictvím pedagogických praxí“. Výše příspěvku byla 408 tis. Kč.Poslední změna: 10. červen 2020 10:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám