Fond F 2021


V roce 2021 byly na Univerzitě Karlově realizovány projekty v rámci dvou Podnětů Fondu F. V obou podnětech byli podpořeni běloruští studenti, jimž bylo studium na vysoké škole v Bělorusku znemožněno, nebo studenti obávající se za současné situace ve studiu v Bělorusku pokračovat. Podpora byla zaměřena na studenty v bakalářských,magisterských i doktorských studijních programech.


1. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia běloruských studentů v roce 2021 v rámci akademického roku 2020/2021.


Do podnětu bylo za UK zapojeno celkem 5 fakult (FF, FHS, FSV, LF HK, PřF). Celková výše poskytnuté podpory byla 1.462.500,- Kč, celkově bylo využito 975.000,- Kč. Neúplné čerpání bylo způsobeno ukončením studia několika studentů, což bylo i hlavním problémem projektu (nevyčerpané prostředky byly vráceny).

Díky tomuto podnětu bylo na UK podpořeno celkem 8 studentů na diplomové mobilitě (z toho jedna studentka 6 měsíců).


2. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia běloruských studentů v roce 2021, v rámci akademického roku 2021/2022.


Za UK se do druhého podnětu zapojilo 6 fakult (2.LF, FaF, FF, FSV, MFF, PřF). V období 10 – 12/2021 byli podpořeni všichni studenti, se kterými bylo v rámci podpory počítáno. Realizace projektu byla bez problémů. Běloruští studenti tuto formu podporu oceňují. V podnětu bylo podpořeno 43 studentů na diplomové mobilitě.

Celková výše poskytnuté podporu byla 1.612.500,- Kč.


Poslední změna: 17. březen 2023 11:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám