Fond F 2018

Univerzita Karlova realizovala v roce 2018 projekty financované z pěti Podnětů, které byly vyhlášeny z Fondu F v oblasti podpory rozvoje systému vysokého školství, odst. 5 Aktivity ve specifické oblasti:


1. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu F na podporu studia studentů přijatých do letního semestru v akademickém roce 2015/2016 na základě mimořádného přijímacího řízení vyhlášeného pedagogickou fakultou pro magisterské studijní programy Speciální pedagogika a Učitelství pro základní školy.


 • Pedagogická fakulta realizovala projekt „Podpora studia studentů magisterského programu Speciální pedagogika přijatých v mimořádném přijímacím řízení v akademickém roce 2015/2016 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy“. Jednalo se o pokračující projekt, který byl financován již od roku 2016. Výše příspěvku pro rok 2018 byla 463 tis. Kč.


2. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu F na podporu akademických pracovníků na pedagogických fakultách veřejných vysokých škol pro rok 2018.


 • Pedagogická fakulta realizovala projekt „Podpora akademických pracovníků a jejich pedagogických, vědeckých a tvůrčích činností na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy“. Výše příspěvku byla 18 583 tis. Kč.3. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu F na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků na rok 2018.


 • Pedagogická fakulta realizovala projekt „Podpora inovací v přípravě studia pedagogických pracovníků na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy“. Výše příspěvku byla 9 278 tis. Kč.

 • Filozofická fakulta realizovala projekt „Podpora systematického propojování teorie a praxe u studentů a absolventů učitelství FF UK“. Výše příspěvku byla 875 tis. Kč.

 • Husitská teologická fakulta realizovala projekt „Rozvoj výchovně-vzdělávacích kompetencí studentů učitelství se zaměřením na úspěšný přechod k výkonu pedagogické profese II.“ Výše příspěvku byla 529 tis. Kč.4. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu F na podporu malých, strategicky významných oborů.


 • Filozofická fakulta realizovala projekt „Inovace malých strategicky významných oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy“. Výše příspěvku byla

  3 000 tis. Kč.5. Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu F navýšení kapacit lékařských fakult VVŠ pro rok 2018.


V rámci tohoto podnětu realizovaly projekt všechny lékařské fakulty Univerzity Karlovy:


 • 1. Lékařská fakulta realizovala projekt „Program podpory pedagogických akademických pracovníků pro výuku všeobecného lékařství“. Výše příspěvku byla 31 779 tis. Kč.

 • 2. Lékařská fakulta realizovala projekt „Zvyšování kapacit pro výuku na

  2. LF UK“. Výše příspěvku byla 13 948 tis. Kč.

 • 3. Lékařská fakulta realizovala projekt „Rozvoj kapacit 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro magisterský studijní program „Všeobecné lékařství“ v českém jazyce“. Výše příspěvku byla 17 141 tis. Kč.

 • Lékařská fakulta v Hradci Králové realizovala projekt „Příprava podmínek na navýšení počtu studentů na LF HK (zkráceně „VL+15“)“. Výše příspěvku byla

  13 157 tis. Kč.

 • Lékařská fakulta v Plzni realizovala projekt „Podpora výuky na Lékařské fakultě v Plzni“. Výše příspěvku byla 15 054 tis. Kč.Poslední změna: 10. červen 2020 16:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám