Ukončený IP UK 2019-2020

Institucionální plán Univerzity Karlovy 2019 – 2020


Na základě Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 – 2020 je Univerzitou Karlovou realizován Institucionální plán Univerzity Karlovy 2019 – 2020. Orientační limit pro rok 2019 je 192 786 tis. Kč (investiční výdaje 29 467 tis. Kč, neinvestiční výdaje 163 319 tis. Kč). Pro rok 2020 je výše orientačního limitu shodná, odlišná je struktura investičních a neinvestičních výdajů (investiční výdaje 30 922 tis. Kč, neinvestiční výdaje 161 864 tis. Kč).


Úplná zpráva o plnění stanovených cílů IP UK 2019 – 2020 za rok 2020 byla projednána Správní radou UK na jednání dne 21.10.2021.


Poslední změna: 25. duben 2022 14:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám