Program na podporu strategického řízení VŠ 2022–2025

Dne 30. 6. 2020 zveřejnilo MŠMT Vyhlášení Programu na podporu strategického řízení VŠ pro roky 2022-2025 (k dispozici zde).


V programu budou podporovány aktivity (opatření) v souladu s určenými Prioritními cíli SZ MŠMT 2021+, Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021 a na ně navazujících strategických dokumentů jednotlivých vysokých škol. Předmětem podpory mohou být i další opatření spadající do oblastí identifikovaných ve SZ MŠMT 2021+, část III. Program je určen na podporu hlavních strategických opatření přijímaných vysokými školami v oblasti vzdělávací činnosti, řízení, vnitřních procesů a v menší míře též tzv. třetí role. Předmětem podpory jsou zejména vnitřní projekty a opatření vysokých škol, které mají systémový charakter, tj. zahrnují všechny či alespoň několik součástí vysoké školy, a představují zásadní transformaci z hlediska povahy nebo kvality dotčených činností. Podpora je určena jak na realizaci aktivit, které jsou v SZ MŠMT 2021+ označeny jako „očekávaná opatření na úrovni vysokých škol“ (jejichž podoba může být uzpůsobena profilu a kontextu vysoké školy), tak na další opatření směřující k naplnění stejných cílů. Program není určen na podporu naplňování Prioritního cíle 4 SZ MŠMT 2021+. Z Programu není možné podpořit činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací včetně rozvoje kapacit a řízení v této oblasti a dále tvůrčí činnosti a pořizování vybavení a zlepšování institucionálního zázemí pro tyto činnosti.


Hlavní podmínky Programu 2022-2025:


  • nepůjde o samostatný dokument;

  • opatření, jejichž realizace bude podpořena z prostředků Programu v období 2022-2025, budou zapracována přímo ve SZ UK 2021-2025 a budou jednoznačně vyznačena. Opatření musí specifikovat, jaké kroky vysoká škola přijme k dosažení prioritních cílů SZ, přičemž z textu opatření musí být zřejmé, o jaký druh aktivit půjde. Každé z těchto opatření musí přímo směřovat k naplnění jednoho operačního cíle, v důvodných případech více operačních cílů SZ MŠMT 2021+, přičemž tato vazba musí být v textu vyznačena;

  • finanční alokace Programu v sobě zahrnuje i prostředky z původního rozpočtového okruhu IV, ukazatele D – mezinárodní spolupráce, ovšem již bez vymezení konkrétní alokace;

  • je předepsána minimální výše alokace pro naplňování Prioritních cílů 1 „Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století“ a 2 „Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání“ SZ MŠMT 2021+ – v součtu min. 35 % alokace přidělené UK;

  • je předepsána minimální výše alokace pro naplňování cílů v oblasti internacionalizace vysokých škol v souladu s cíli uvedenými ve Strategii internacionalizace MŠMT – min. 15 % alokace přidělené UK;

  • na další opatření (SZ MŠMT 2021+, část III) může být využito max. 20 % alokace přidělené UK;

  • VŠ má povinnost z prostředků Programu zajistit nezávislé vnější hodnocení implementace svého strategického záměru (dosažení vytyčených cílů a zejména dopad uskutečněných aktivit na kvalitu svých činností) v rámci Prioritního cíle 5.

  • investiční prostředky mohou tvořit pouze 25 % alokace přidělené UK;

  • součástí Programu je tzv. „Vnitřní soutěž“, avšak oproti dřívějšímu institucionálnímu plánu doznala významných konceptuálních změn.Poslední změna: 10. červenec 2020 13:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám