IP UK 2021

Dne 30.6.2020 zveřejnilo MŠMT Vyhlášení Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2021 (k dispozici zde). Formulář IP (k dispozici zde).


Institucionální program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021 je překlenovacím opatřením, které je vyvoláno opožděným zveřejněním strategických dokumentů ministerstva, jež jsou rozhodné pro strategické dokumenty vysokých škol. Současně se však jedná o opatření, které by mělo škole poskytnout čas a přinést zkušenosti pro přechod na novou podobu rozvojových programů, kterou je Program na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022-2025 (viz níže), neboť s ním sdílí řadu náležitostí (např. předepsané alokace, orientaci na úzký počet priorit apod.).


Ministerstvo vyzvalo vysoké školy, aby se ve svých institucionálních plánech pro rok 2021 zaměřily na dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání, zejména s důrazem na budování zázemí pro distanční vzdělávání (Prioritní cíl 2 SZ MŠMT 2021+), dále - kapacity pro strategické řízení, zejména procesy krizového řízení (Prioritní cíl 5) a snižování administrativní zátěže pracovníků, zejména digitalizaci agend (Prioritní cíl 6).


VŠ si zpracuje Institucionální plán (IP) na rok 2021, který musí odevzdat na MŠMT do 30. 11. 2020. Dokument nebude oproti minulosti navázán na SZ UK 2021-2025 a plán realizace UK 2021, protože termín pro jejich odevzdání je až 31. března 2021.


Hlavní změny oproti předchozím institucionálním plánům:


  • IP musí být soustředěn na menší počet strategických priorit důsledně koncipovaných pouze z úrovně univerzity; do těchto priorit se zapojí formou orientačního limitu fakulty;

  • součástí IP není tzv. „Vnitřní soutěž“;

  • finanční alokace IP v sobě zahrnuje i prostředky z rozpočtového okruhu IV, ukazatele D – příspěvek na mezinárodní spolupráci; finanční prostředky, původně přidělované v ukazateli D, budou využity na aktivity, které byly v předchozích letech z tohoto ukazatele hrazeny;

  • je předepsána minimální výše alokace pro naplňování Prioritního cíle 2 SZ MŠMT 2021+ „Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání“ – min. 20 % alokace přidělené UK;

  • na další opatření (SZ MŠMT 2021+, část III – viz příloha) může být využito max. 20 % alokace přidělené UK;

  • investiční prostředky mohou tvořit pouze 25 % alokace přidělené UK.Poslední změna: 10. červenec 2020 13:15 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám