• CRP
  • Centralizované rozvojové projekty 2020

Centralizované rozvojové projekty 2020

V rámci centralizovaného rozvojového programu pro rok 2020 je na Univerzitě Karlově realizováno 8 projektů celkem za 12 790 tis. Kč. Konkrétně se jedná o tyto projekty:


a) Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP

b) Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami

c) Study in Prague - rozvoj infrastruktury pro mezinárodní spolupráci pražských vysokých škol

d) Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích

e) Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

f) Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

g) Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami

h) Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČRPoslední změna: 10. červen 2020 09:36 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám