• CRP
  • Centralizované rozvojové projekty 2022

Centralizované rozvojové projekty 2022

V červenci 2021 byl MŠMT vyhlášen Centralizovaný rozvojový program pro rok 2022. Univerzita Karlova v rámci tohoto programu realizuje 15 projektů celkem za

13 526 tis. Kč.

Konkrétně se jedná o tyto projekty:


a) Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP

b) Zajištění akreditace World Federation for Medical Education

c) Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

d) Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol

e) „University leaders in SDG“

f) Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

g) Efektivní podpora zavedení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací v prostředí VVŠ (Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ)

h) Virtuální mobilita tématem doby COVIDové či další krok v rozvoji internacionalizace? (UDRŽITELNOST A DALŠÍ ROZVOJ VIRTUÁLNÍCH MOBILIT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH)

i) Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe

j) Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky

k) Nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online servisu pro české i zahraniční studenty, zaměstnance, uchazeče a účastníky celoživotního vzdělávání

l) Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

m) Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR.

n) Noc vědců

o) Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR i zahraničíZávěrečné zprávy CRP UK 2022 a prezentaceZápis z veřejného vyhodnoceníCentralizovaných rozvojových projektů za UK řešených v roce 2022, kdispozici zde.


a) Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP UP (závěrečná zpráva, prezentace)

b) Zajištění akreditace World Federation for Medical Education (zavěrečná zpráva, prezenatce)

c) Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol (závěrečná zpráva, prezentace)

d) Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol (závěrečná zpráva, prezentace)

e) „University leaders in SDG“ (závěrečná zpráva, prezentace)

f) Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy) (závěrečná zpráva, prezentace)

g) Efektivní podpora zavedení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací v prostředí VVŠ (Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ) (závěrečná zpráva, prezentace)

h) Virtuální mobilita tématem doby COVIDové či další krok v rozvoji internacionalizace? (UDRŽITELNOST A DALŠÍ ROZVOJ VIRTUÁLNÍCH MOBILIT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) (závěrečná zpráva, prezentace)

i) Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe (závěrečná zpráva, prezentace)

j) Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky (závěrečná zpráva, prezentace)

k) Nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online servisu pro české i zahraniční studenty, zaměstnance, uchazeče a účastníky celoživotního vzdělávání (závěrečná zpráva, prezentace)

l) Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ (závěrečná zpráva, prezentace)

m) Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR (závěrečná zpráva, prezentace)

n) Noc vědců (závěrečná zpráva, prezentace)

o) Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR i zahraničí (závěrečná zpráva, prezentace)

Poslední změna: 15. březen 2023 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám