• CRP
  • Centralizované rozvojové projekty 2022

Centralizované rozvojové projekty 2022

V červenci 2021 byl MŠMT vyhlášen Centralizovaný rozvojový program pro rok 2022. Univerzita Karlova v rámci tohoto programu realizuje 15 projektů celkem za

13 526 tis. Kč.

Konkrétně se jedná o tyto projekty:


a) Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP

b) Zajištění akreditace World Federation for Medical Education

c) Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

d) Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol

e) „University leaders in SDG“

f) Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

g) Efektivní podpora zavedení kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací v prostředí VVŠ (Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ)

h) Virtuální mobilita tématem doby COVIDové či další krok v rozvoji internacionalizace? (UDRŽITELNOST A DALŠÍ ROZVOJ VIRTUÁLNÍCH MOBILIT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH)

i) Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe

j) Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky

k) Nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online servisu pro české i zahraniční studenty, zaměstnance, uchazeče a účastníky celoživotního vzdělávání

l) Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

m) Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR.

n) Noc vědců

o) Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR i zahraničíPoslední změna: 25. duben 2022 14:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám