• CRP
  • Centralizované rozvojové projekty 2019

Centralizované rozvojové projekty 2019

V rámci centralizovaného rozvojového programu pro rok 2019 bylo na Univerzitě Karlově realizováno 10 projektů celkem za 9 860 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:


a) Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol

b) Study in Prague - společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí

c) Učitelství pro střední školy na filozofických a přírodovědeckých fakultách v České republice

d) Dobudování systémů zajišťování a posilování kvality vysokých škol v podmínkách institucionální akreditace

e) Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě

f) Rozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín Universitas

g) Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II

h) Posílení vedoucí role univerzit v procesu přípravy a realizace Noci vědců v ČR s celonárodní působností

i) KPP!!! VŠ. Kompetence, projekty, procesy vysokých škol!!!

j) Mapování možností sběru dat a informací pro potřeby vykazování v Modulech 3-5 dle Metodiky 17+Závěrečné zprávy CRP UK 2019 - zip


Jednotlivé závěrečné zprávy:

1a_Souhrn_Metodika hodnocení 2019

1b_Metodika hodnocení UPOL 2019

1c_Metodika hodnocení MU 2019

1d_Metodika hodnocení 2019

2_Study in Prague 2019

3_Kvalita 2019

4_Učitelství 2019

5_El. agend 2019

6_Harmonizace EIS 2019

7_PILZ II2019

8_Univerzitas2019

9_KPP 2019

10_Noc vědců 2019

11_Zápis z veřejného vyhodnocení CRPPoslední změna: 10. červen 2020 09:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám