• CRP
  • Centralizované rozvojové projekty 2023

Centralizované rozvojové projekty 2023

V červenci 2022 byl MŠMT vyhlášen Centralizovaný rozvojový program pro rok 2023. Univerzita Karlova v rámci tohoto programu realizuje 10 projektů celkem za

16 286 tis. Kč.

Konkrétně se jedná o tyto projekty:


a) Rozvoj podpory duševního zdraví a odolnosti studentů a zaměstnanců UK

b) Engagement for sustainability - University leaders in SDGs II (UNILEAD II)

c) Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

d) Rozvoj a udržení významné pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.

e) Standardy kvality výuky na českých vysokých školách

f) Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti

g) Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

h) RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace.Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení

i) Rozvoj systému uznávání neformálního vzdělávání na vysokých školách ve spojení s realizací dobrovolnických aktivit

j) Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UPZávěrečné zprávy CRP UK 2023 a prezentaceZápis z veřejného vyhodnocení Centralizovaných rozvojových projektů za UK řešených v roce 2023, kdispozici zde.


a) Rozvoj podpory duševního zdraví a odolnosti studentů a zaměstnanců UK (Závěrečná zpráva, Prezentace)

b) Engagement for sustainability - University leaders in SDGs II (UNILEAD II) (Závěrečná zpráva, Prezentace)

c) Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol (Závěrečná zpráva, Prezentace)

d) Rozvoj a udržení významné pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR. (Závěrečná zpráva, Prezentace)

e) Standardy kvality výuky na českých vysokých školách (Závěrečná zpráva, Prezentace)

f) Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti (Závěrečná zpráva, Prezentace)

g) Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace (Závěrečná zpráva, Prezentace)

h) RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace.Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení (Závěrečná zpráva, Prezentace)

i) Rozvoj systému uznávání neformálního vzdělávání na vysokých školách ve spojení s realizací dobrovolnických aktivit (Závěrečná zpráva, Prezentace)

j) Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP (Závěrečná zpráva, Prezentace)


Poslední změna: 1. březen 2024 10:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám