• CRP
  • Centralizované rozvojové projekty 2021

Centralizované rozvojové projekty 2021

30. června 2020 byl MŠMT vyhlášen Centralizovaný rozvojový program pro rok 2021. Univerzita Karlova v rámci toho programu realizuje 10 projektů celkem za 14 070 tis. Kč. Konkrétně se jedná o tyto projekty:


a) Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP

b) Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ

c) Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol

d) NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.

e) Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení

f) Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol

g) Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ

h) Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách

i) Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe

j) Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku


Závěrečné zprávy CRP UK 2021 a prezentace


Zápis z veřejného vyhodnocení Centralizovaných rozvojových projektů za UK řešených v roce 2021, k dispozici zde.


a) Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP (závěrečná zpráva, prezentace)

b) Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ (závěrečná zpráva, prezentace)

c) Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol (závěrečná zpráva, prezentace)

d) NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR. (závěrečná zpráva, prezentace)

e) Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení (závěrečná zpráva, prezentace)

f) Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol (závěrečná zpráva, prezentace)

g) Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ (závěrečná zpráva, prezentace)

h) Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách (závěrečná zpráva, prezentace)

i) Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe (závěrečná zpráva, prezentace)

j) Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku (závěrečná zpráva, prezentace)Poslední změna: 25. duben 2022 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám