• CRP
  • Centralizované rozvojové projekty 2018

Centralizované rozvojové projekty 2018

V rámci centralizovaného rozvojového programu pro rok 2018 bylo na Univerzitě Karlově realizováno 7 projektů celkem za 6 000 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:C3 - Study in Prague - společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí

C4 - Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018

C8 - Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností

C10 - Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia

C11 - Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol

C12 - Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

C13 - Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ)Závěrečné zprávy CRP UK 2018 - zip


Jednotlivé závěrečné zprávy:

Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí VŠ 2018

Problematika internacionalizace v prostředí VVŠ 2018

Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajíšťování kvality 2018

Rozvoj společného celostátního webového portálu VŠ o vědě 2018

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strkuturu studia 2018

Study in Prague 2018

Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy 2018Poslední změna: 12. srpen 2021 13:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám