Ing. Mario Pätoprstý, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 224 491 683

Místnost: 323

Ph.D. Mário Pätoprstý se projektovému řízení věnuje od ukončení inženýrského studia. V navazujícím doktorském studiu úspěšně absolvoval obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Od roku 2005 působil na řídicím orgánu Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje SR, kde měl jako projektový manažer na starost všechny projekty Operačního programu Základní infrastruktura, později pak na Regionálním operačním programu za přidělený kraj, kde se spolupodílel na přípravě programových dokumentů (interní manuál procedur, programový manuál); byl členem pracovní skupiny pro horizontální priority rovnost příležitostí a marginalizované romské komunity. Poté působil čtyři roky v samosprávě ve veřejné funkci; po jejím ukončení se věnoval implementaci strukturálních fondů (ERDF a ESF) pro samosprávy a soukromý sektor. Během svého působení na řídicím orgánu a v samosprávě externě vyučoval na Fakultě evropských studií a regionálního rozvoje Slovenské zemědělské univerzity v Nitře, kde vedl i přednášky a cvičení z předmětu Tvorba projektů a programů. Pod jeho vedením bylo ukončeno několik bakalářských a diplomových prací na téma čerpání prostředků z evropských fondů. Napsal několik odborných článků a byl členem redakční rady Acta Regionalia et Enviromentalica. V současnosti je zařazen mezi hodnotitele programu Interreg Poľsko Slovensko.


Ve svém volném čase se věnuje rodině. Když zbyde čas, zajímá se o teologii a tráví čas na zahradě.


Na náš odbor nastoupil na pozici projektového manažera v souvislosti s přípravou a realizací projektu Grantová schémata na UK.Poslední změna: 10. červen 2020 08:31 
Sdílet na:  
Vaše dotazy
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


E-mail:


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám